Welcome to our website!

Biz hakda

BIZ KASTING AECRATYN!
BIZ SÖZLÜK Sistemasynyň spesialisti!

Biz “Shijiazhuang Minmetals and Machinery Export Company” diýlip atlandyrylýan 1974-nji ýylda esaslandyrylan öňdebaryjy import we eksport korporasiýasydyrys.1998-nji ýylda adyny Şijiazhuang Jipeng Imp diýip üýtgetdi.& Exp.Şol döwürde P. R. Hytaýyň Daşary Ykdysady we Söwda ministrligi tarapyndan tassyklanan Co.Biziň kompaniýamyz metallar we maşynlar, senagat we gurluşyk materiallary bilen meşgullanýar.Iň amatly we tejribeli önümler, şäher turbageçirijileriniň içinde we daşynda binalaryň zeýkeşleri üçin metal turbalar we esbaplardyr.

1.Güýçli demir gap-gaç

2. EN877, DIN19522, ASTM A888, CISPI301, CASB70, ISO6594 laýyklykda zeýkeşleri, galyndylary we wentleri gurmak üçin demir çukur turbalary, armaturlar we poslamaýan polat birikdirmeler.

3. fireangyn söndürmek üçin enjamlar we birikdirmeler.

4. Suw meýdançasyny ISO2531, EN545, EN598 ýetirmek üçin süýümli çoýun turbalar we armaturlar.

5. EN124, SS30: 1981-de çukur örtükleri we çarçuwalar, panjurlar, pol we üçek zeýkeşleri.

6. Daşary ýurtly müşderileriň çyzgylaryna ýa-da nusgalaryna görä dürli guýma we ýasama we işleýiş bölekleri.Materiallar süýümli, uglerod polat we poslamaýan polat bolup biler.

Senagat çözgüdi gerek bolsa ... Biz siziň üçin elýeterli

Durnukly ösüş üçin innowasion çözgütleri hödürleýäris.Hünärmenler toparymyz bazardaky öndürijiligi we çykdajylaryň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin işleýär

Biz bilen habarlaşyň